cách làm bài văn viết thư

Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4

Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4 là dàn ý chi tiết cho cấu tạo một bài văn viết thư và các ví dụ minh họa giúp các em học sinh ôn tập, biết cách trình và hoàn thiện bài văn viết thư. NỘI DUNG THỰC HIỆN MỘT BỨC THƯ Một bức…

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em

Đề bài: Viết thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm bạn và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp ở trường em hiện nay. Xem thêm: Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4 Lập dàn ý: 1. Phần đầu thư: Nơi viết ngày tháng năm Lời xưng hô…