biểu cảm cây đa lớp 7

Bài viết số 2 lớp 7 đề 5: Biểu cảm về cây Đa

Bài viết số 2 lớp 7 đề 5: Biểu cảm về cây Đa Bài làm Mở bài – Quê hương em có rất nhiều cây cao, bóng cả như cây đa, cây gạo, cây bồ đề, cây si già,… Cây nào em cũng yêu thích. – Trong những cây cao bóng cả đó em thích…