bài viết số 6 văn 8

Bài viết số 6 văn mẫu lớp 8, văn nghị luận

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 – VĂN NGHỊ LUẬN (Làm tại lớp) A. YÊU CẦU – Vận dụng kĩ năng trình bày luận điểm vào việc viết bài văn chứng minh (hoặc giải thích) một vấn đề xã hội hoặc văn học gần gũi với các em. – Tự đánh giá chính xác…