Bài viết số 6 lớp 6

Bài viết số 6 lớp 6 văn tả mẹ

Đề bài : Nửa đêm, một cơn giá lớn làm em giật mình thức giấc …