bài viết số 3 văn 11

Bài viết số 3 lớp 11

Bài viết số 3 lớp 11 đề 1 : So sánh tài sắc của thúy vân và thúy kiều được thể hiện trong đoạn trích sau: ” Đầu lòng hai ả tố nga Thúy kiều là chị , em là thúy Vân Mai cốt cách , tuyết tinh thần , Mỗi người một vẽ, mười…