bài viết số 2 văn mẫu lớp 9

Đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. I – Tìm hiểu đề: – Thể loại: tự sự ( kết hợp với miêu tả và biểu cảm ).…