Biểu cảm về một loài cây em yêu thích

Đề bài: Biểu cảm về một loài cây em yêu thích – văn mẫu lớp …