Miêu tả chân dung một người bạn của em

Mỗi năm học trôi qua, các bạn lại có thêm nhiều bạn mới từ các …