bai viet so 1 lop 9

Bài viết số 1 lớp 9 văn thuyết minh

Bài viết số 1 lớp 9 văn thuyết minh VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 VĂN THUYẾT MINH A. YÊU CẦU Em phải viết một bài thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả trong bài viết của mình. B. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP…