Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè

Đề bài: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ …

Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự

Đề bài: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính …

Kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện lí thú (hoặc cảm động) mà em đã gặp ở trường

Tuổi học trò có biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng ngồi trước bài tập làm …

Bài viết số 1 lớp 7

Bài viết số 1 lớp 7 đề 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện …