Bài viết số 1 lớp 10 nâng cao

Bài viết số 1 lớp 10 cơ bản: Bài viết số 1 lớp 10 đề 1: Cảm nghĩ của em ngày đầu tiên bước chân vào trường PTTH. Dàn ý bài viết số 1 lớp 10: Cảm nghĩ của em về những ngày đầu dưới mái trường Trung học phổ thông 1) Mở bài: Khái…