bài văn thuyết minh về con chó

Thuyết minh về con chó nhà em

Thuyết minh về con chó nhà em Xem thêm: Dàn bài thuyết minh về con chó nhà em Mở bài: Nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp. Cứ chọn cái nào thu hút người đọc VD: Chó là loài vật thông minh và sống tình cảm, thậm chí hơn cả loài mèo nữa. Thân bài:…