bài văn tả bạn thân của em lớp 5

Lập dàn ý tả người bạn thân của em

Đề bài: Lập dàn ý tả người bạn thân của em – văn mẫu lớp 5 Bài làm Dàn ý tả bạn thân – bài 1 I. Mở bài: * Giới thiệu chung: – Em có rất nhiều bạn. – Thân nhất là bạn Thắng nhà ở cùng phố và học chung một lớp. II.…