bài văn tả bác tổ trưởng dân phố lớp 3 ngắn gọn

Tả bác tổ trưởng dân phố nơi em ở ngắn gọn

Tả bác tổ trưởng dân phố nơi em ở ngắn gọn – văn mẫu lớp 3 Tả bác tổ trưởng dân phố nơi em ở mẫu 1 Mọi người trong khu phố của em đều kính mến bác Hải- bác tổ trưởng dân phố đầy tinh thần trách nhiệm mà hòa đồng. Nhà em ngay gần…