bài văn số 3 lớp 8

Thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Thuyết minh về chiếc kính đeo mắt – văn mẫu lớp 8 Bài làm Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về chiếc kính đeo mắt I. Mở bài Giới thiệu chung về kính đeo mắt (Là vật dụng cần thiết để bảo vệ mắt, làm đẹp, … có nhiều loại kính đeo mắt như:…