bài văn số 1

Bài viết số 1 lớp 6 (bài hay)

Bài viết số 1 lớp 6 đề 1:Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) Bằng lời văn của em. BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY Ngày xửa ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ sáu, nhà vua cũng đã khá già muốn truyền ngôi lại cho con nhưng vua có những hai mươi người…