bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tìm hiểu bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề bài: Tìm hiểu về bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm – văn lớp 11 Bài làm. I.Giới thiệu chung 1.Tác giả -Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), hiệu Bạch Vân cư sĩ. Là ông quan thanh liêm , chính trực.Là nhà thơ lớn của dt. – Cuộc đời : + Nhỏ: ông được cho theo…