bài tập làm văn số 6 lớp 10

Bài viết số 6 lớp 10, tập làm văn lớp 10

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: VĂN THUYẾT MINH VĂN HỌC (Bài làm ở nhà) A- GỢI Ý GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ THAM KHẢO I- Đề thuyết minh về một tác phẩm văn học: Đề 1- Giới thiệu “Bài phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu. Gợi ý:(Xem bài Bài phú sông Bạch Đằng)…