Bài tập làm văn lớp 4

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em

Đề bài: Viết thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm bạn và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp ở trường em hiện nay. Xem thêm: Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4 Lập dàn ý: 1. Phần đầu thư: Nơi viết ngày tháng năm Lời xưng hô…