Soạn văn lớp 8 cả năm

Soạn văn lớp 8, soạn văn lớp 8 cả năm, tổng hợp bài soạn văn lớp 8 hay nhất, những bài soạn văn lớp 8 hay

Bài làm

Tuần 1:

– Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh

– Soạn bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

– Soạn bài tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tuần 2:

– Soạn bài trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

– Soạn bài trường từ vựng

– Soạn bài bố cục của văn bản

Tuần 3:

– Soạn bài tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)

– Soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Tuần 4:

– Soạn bài lão hạc của Nam Cao

– Soạn bài từ tượng hình, từ tượng thanh

– Soạn bài liên kết các đoạn văn trong văn bản

Tuần 5:

– Soạn bài từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

– Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

– Soạn bài luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

soạn văn lớp 8

Tuần 6:

– Soạn bài cô bé bán diêm (trích)

– Soạn bài trợ từ, thán từ

– Soạn bài miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Tuần 7:

– Soạn bài đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê)

– Soạn bài tình thái từ

– Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 8:

– Soạn bài chiếc lá cuối cùng (trích)

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

– Soạn bài lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 9:

– Soạn bài hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

– Soạn bài nói quá

Tuần 10:

– Soạn bài ôn tập truyện kí Việt Nam

– Soạn bài thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

– Soạn bài nói giảm nói tránh

– Soạn bài luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Tuần 11:

– Soạn bài câu ghép

– Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Tuần 12:

– Soạn bài ôn dịch, thuốc lá

– Soạn bài câu ghép tiếp theo

– Soạn bài phương pháp thuyết minh

Tuần 13:

– Soạn bài bài toán dân số

– Soạn bài dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

– Soạn bài đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Tuần 14:

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Văn)

– Soạn bài dấu ngoặc kép

– Soạn bài luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Tuần 15:

– Soạn bài vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

– Soạn bài đập đá ở Côn Lôn

– Soạn bài ôn luyện về dấu câu

– Soạn bài thuyết minh về một thể loại văn học

Tuần 16:

– Soạn bài muốn làm thằng Cuội

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

– Soạn bài trả bài tập làm văn số 3

Tuần 17:

Soạn bài hai chữ nước nhà (trích)

Soạn bài hoạt động ngữ văn: làm thơ bảy chữ

Tuần 18:

Soạn bài nhớ rừng của Thế Lữ

Soạn bài ông đồ

– Soạn bài câu nghi vấn

– Soạn bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Tuần 19:

– Soạn bài quê hương của Tế Hanh

– Soạn bài khi con tu hú của Tố Hữu

– Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo

– Soạn bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Tuần 20 :

– Soạn bài tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

– Soạn bài câu cầu khiến

– Soạn bài thuyết minh một danh lam thắng cảnh

– Soạn bài ôn tập về văn bản thuyết minh

Tuần 21 :

– Soạn bài ngắm trăng (vọng nguyệt)

– Soạn bài đi đường (tẩu lộ)

– Soạn bài câu cảm thán

– Soạn bài câu trần thuật

Tuần 22:

– Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu)

– Soạn bài câu phủ định

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Tuần 23:

– Soạn bài hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)

– Soạn bài hành động nói

Tuần 24:

– Soạn bài nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)

– Soạn bài hành động nói tiếp theo

– Soạn bài ôn tập về luận điểm

Tuần 25:

– Soạn bài bàn luận về phép học (luận học pháp)

– Soạn bài viết đoạn văn trình bày luận điểm

– Soạn bài luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Tuần 26:

– Soạn bài thuế máu (Trích bản án chế độ thực dân Pháp)

– Soạn bài hội thoại

– Soạn bài tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Tuần 27:

– Soạn bài đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)

– Soạn bài hội thoại tiếp theo

– Soạn bài luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Tuần 28:

– Soạn bài kiểm tra văn

– Soạn bài lựa chọn trật tự từ trong câu

– Soạn bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Tuần 29:

– Soạn bài ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)

– Soạn bài luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu

– Soạn bài luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Tuần 30:

– Soạn bài chương trình địa phương (Phần Văn)

– Soạn bài chữa lỗi diễn đạt (lỗ lô-gic)

Tuần 31:

– Soạn bài tổng kết phần văn

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

– Soạn bài văn bản tường trình

– Soạn bài luyện tập làm văn bản tường trình

Tuần 32:

– Soạn bài ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt tiếp theo

– Soạn bài văn bản thông báo

Tuần 33:

– Soạn bài tổng kết phần văn tiếp theo

– Soạn bài chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Tuần 34:

– Soạn bài tổng kết phần văn tiếp theo

– Soạn bài luyện tập làm văn bản thông báo

– Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

Bài viết liên quan