Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4


Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4 là dàn ý chi tiết cho cấu tạo một bài văn viết thư và các ví dụ minh họa giúp các em học sinh ôn tập, biết cách trình và hoàn thiện bài văn viết thư.

NỘI DUNG THỰC HIỆN MỘT BỨC THƯ

Một bức thư thường có ba phần:

I. Phần đầu thư:

a) Địa điểm và thời gian viết thư.

(M: Hà Nội, ngày….tháng…năm…)

b) Lời thưa gửi:

(M: Ông bà kính thương)

II. Phần nội dung chính:

– Nêu mục đích, lý do viết thư.

– Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.

– Thông báo tình hình của người viết thư.

– Nêu ý kiến cần trao đổi (thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn hoặc công việc cần liên hệ).

– Tình cảm của người viết thư.

III. Phần cuối thư:

– Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, lời chào.

– Chữ kí, tên hoặc họ và tên của người viết thư.

YÊU CẦU VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN VIẾT THƯ

I. Mục tiêu:

– Học sinh trình bày đúng hình thức các phần của một lá thư (gồm 3 phần).

– Viết các câu văn thăm hỏi gãy gọn, mạch lạc, bám sát yêu cầu của đề bài (Thăm hỏi điều gì? Chia buồn việc gì? Chúc mừng nhân dịp gì?).

– Lời thư bày tỏ được tình cảm chân thật của người viết. Các nội dung cần thông báo hoặc trao đổi phải được viết rành mạch, lễ phép, lịch sự.

– Kết thúc thư tự nhiên, viết câu chuyển ý ngắn gọn, lời chúc chân thành, thể hiện lối giao tiếp văn minh và tiến bộ.

II. Các bước tiến hành:

1) Phân tích đề văn:

– Mệnh lệnh đề: viết thư.

– Nội dung: Xác định nội dung yêu cầu của lá thư:

+ Thăm hỏi việc gì?

+ Chia buồn diều gì?

+ Chúc mừng nhân dịp gì?

– Xác định giới hạn đề văn.

2) Dàn ý văn viết thư:

Dàn ý văn viết thư chính là các phần của lá thư. Các em cần ghi vào nháp những ý chính của từng nội dung mỗi phần của thư và vận dụng từ ngữ, câu để diễn đạt nội dung đó. Cần viết câu gãy gọn, ngắt câu đúng. Bài viết của các em nếu thiếu một trong ba phần của lá thư thì không phải là văn viết thư.

Ví dụ minh họa: Lập dàn ý cho đề bài sau: “Viết thư cho một người bạn ở Đài loan để chia sẻ với bạn về thảm hoạ bão Morakót vừa qua”.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

– Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề.

– Nhớ lại bố cục chung của một lá thư.

– Xác định đúng đối tượng nhận thư.

– Chọn lời xưng hô cho phù hợp.

2. Bài tham khảo

a) Mở bài

– Ghi chính xác ngày tháng năm em viết thư.

– Lời xưng hô với người nhận thư cho phù hợp: Bạn thân mến!

b) Thân bài

– Nêu rõ mục đích, lí do viết thư: thăm hỏi bạn, thăm hỏi gia đình bạn và chia sẻ với bạn về thảm hoạ động đất mà gia đình bạn, quê hương bạn phải gánh chịu.

– Thông báo với bạn về tình hình của em, của gia đình em.

– Kể cho bạn nghe tình hình hoạt động của trường, lớp em nhằm chia sẻ với thảm hoạ của quê hương bạn.

c) Kết bài

– Chúc sức khoẻ bạn và gia đình bạn.

– Lời hứa với bạn.

– Kí và ghi rõ họ và tên.

Xem thêm: Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em